Szanowni Państwo,

publikujemy poniżej uchwałę Rady AKO Nr TO/2/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów EFS po ocenie strategicznej ZIT – Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, poddziałanie 6.3.2. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16 (po zmianach).

Oceń przydatność artykułu
Metadane: