Turystyka

Turystyka

 

O dostępności komunikacyjnej obszaru decydują nie tylko drogi, ale także system infrastruktury rowerowej wraz z parkingami dla rowerów, drogami rowerowymi i systemem P&R łączącym transport rowerowy z publicznym, zmierzające do rozwoju systemu infrastruktury rowerowej łączące poszczególne gminy. Działania takie nie tylko poprawiają stan środowiska naturalnego poprzez ograniczanie niskiej emisji, ale mają niezwykle istotne znaczenie dla aktywności mieszkańców w zakresie realizowania codziennych potrzeb transportowych. Dzięki odpowiednio ukształtowanej sieci ścieżek rowerowych, umożliwi się mieszkańcom codzienne dojazdy do pracy, szkół, urzędów, czy innych obiektów użyteczności publicznej. Dzięki odpowiedniej separacji uzyskuje się również poprawę poziomu bezpieczeństwa na drogach.

W 2013 roku sytuacja w zakresie ścieżek rowerowych w AKO była zła. Łącznie na terenie AKO funkcjonowało zaledwie 85 km ścieżek, z czego większość z nich (64,7%) przypadała na wiodące miasta: w Kaliszu było to 27,8 km, a w Ostrowie Wielkopolskim 27,2 km. Na pozostałym obszarze AKO, aż 12 gmin nie wykazało żadnych ścieżek rowerowych. W całym powiecie kaliskim tylko jedna gmina posiadała ścieżki rowerowe – Ceków-Kolonia – 1,5 km. Znacznie lepsza sytuacja jest w gminach z powiatu ostrowskiego. W niemal każdej z nich (poza gminami Nowe Skalmierzyce i Sośnie) występują ścieżki rowerowe, tj.: Przygodzice (8,8 km), Raszków (7,1 km), gmina wiejska Ostrów Wielkopolski (3,9 km), Odolanów (3,7 km) i Sieroszewice (0,7 km). W gminie Gołuchów z powiatu pleszewskiego znajduje się 7,4 km ścieżek rowerowych.

Dla całości AKO, wskaźnik dostępności ścieżek rowerowych dla mieszkańców (wyrażany poprzez liczbę kilometrów ścieżek przypadającą na każde 10 tys. mieszkańców) w roku 2013 wynosił 2,4 km, przy czym wartość wojewódzka tego wskaźnika wynosiła 3 km. Spośród wszystkich gmin Aglomeracji, najlepiej potrzeby mieszkańców w tym zakresie realizują gminy (najwyższa dostępność): Przygodzice (7,4 km – ponad dwukrotnie większa wartość niż w województwie i  trzykrotnie wyższa niż w AKO), Raszków (6 km), Gołuchów (4,1 km), Ostrów Wielkopolski gmina wiejska (3,7 km) i Ceków-Kolonia (3,1 km). Kalisz wykazał wartość wskaźnika równą 2,7 km, co świadczy o niedostatecznym (nieadekwatnym do liczby mieszkańców) zainwestowaniu w tę infrastrukturę.

W tym kontekście istotne są wszelkie działania mające na celu promowanie strategii niskoemisyjnych (w szczególności dla obszarów miejskich i  najbliższej okolicy miasta), w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

 

sciezki rowerowe - Turystyka

Rysunek 1. Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. mieszkańców w 2013 r. (km) w wymiarze terytorialnym
źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Odsłony: 210

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support