W dniu 16 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.24 oraz aktualną wersję dokumentu (1.25) wraz z załącznikami.

Oceń przydatność artykułu