Dział ten zawiera informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.

Aktualny

  1. Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (SZOOP – Uszczegółowienie) wersja 1.29 z 28 września 2017 r.

Archiwalny

   1. Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (SZOOP – Uszczegółowienie) wersja 1.28 z 27 lipca 2017 r.
   2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.27 z 26 maja 2017 r.
   3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.26 z 24 lutego 2017r.
   4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.25 z 16 lutego 2017r
   5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014 ) wersja 1.24 z 20 stycznia 2017 r
   6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.23 z dnia 18 listopada 2016 r
   7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.22 z dnia 19 października 2016 r
   8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.21 z dnia 11 października 2016 r
   9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.20 z dnia 28 września 2016 r
   10. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.19 z dnia 25 sierpnia 2016 r
   11. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.18 z dnia 18 sierpnia 2016 r
   12. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.17 z dnia 30 czerwca 2016 r
   13. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.16 z dnia 17 czerwca 2016 r
   14. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.15 z dnia 20 maja 2016 r
   15. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.14 z dnia 13 maja 2016 r
   16. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.13 z dnia 5 maja 2016 r
   17. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.12 z dnia 24 marca 2016 r
   18. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.11 z dnia 25 lutego 2016 r
   19. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.10 z dnia 12 lutego 2016 r
   20. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.9 z dnia 17 grudnia 201 r
   21. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.8 z dnia 1 grudnia 2015 r
   22. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.7 z dnia 24 września 2015 r
   23. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.6 z dnia 10 września 2015 r
   24. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.5 z dnia 7 sierpnia 2015 r
   25. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP – Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.4_czerwiec_2015 r
   26. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP – Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.3 z dnia 29 maja 2015 r
   27. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP – Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.2 z kwietnia 2015 r

   

   

   

   

   

   

   

Oceń przydatność artykułu