W dniu 24 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.25 oraz aktualną wersję dokumentu (1.26) wraz z załącznikami.

 

Oceń przydatność artykułu