W dniu 18 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.17 oraz aktualną wersję dokumentu (1.18) wraz z załącznikami.

Oceń przydatność artykułu