• Data publikacji: 1 grudnia 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Stowarzyszenie Agl0meracja Kalisko-Ostrowska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 13 grudnia 2016r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ – Poddziałanie 4.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 4.3.2. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów i sposób ich weryfikacji. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 13 grudnia 2016 r o godz. 12.30. Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 (Sala nr 36). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 8 grudnia br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy otworzyć w celu potwierdzenia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Po zamknięciu listy zgłoszeń mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Program_szkolenia_ZIT_AKO_13.12.2016 (747.6 KB)

od 13.12.2016 12:30 do 13.12.2016 14:00 Kalisz, Główny Rynek 20 WEŻ UDZIAŁ

Oceń przydatność artykułu
Metadane: