• Data publikacji: 7 września 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


 od 14.09.2017 10:00 do 14.09.2017 12:00 Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, Gołuchów Weź udział

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w czwartek 14 września 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ – Poddziałanie 4.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO oraz 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi konkursami. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów i sposób ich weryfikacji. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 14 września 2017 r. o godz. 10.00. w Gołuchowie (Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 12 września br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Program_szkolenia_14.09.2017 (875.8 KB)

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie,

ul. Działyńskich 2, Gołuchów
14.09.2017 10:00 – 14.09.2017 12:00

Oceń przydatność artykułu
Metadane: