• Data publikacji: 3 kwietnia 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


od 10.04.2017 10:00 do 10.04.2017 12:00  Opatówek Weź udział

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ – Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 3.2.4. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów i sposób ich weryfikacji. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r o godz. 10.00. w Opatówku –Muzeum Historii Przemysłu, Kościelna 1. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 7 kwietnia br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy otworzyć w celu potwierdzenia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Po zamknięciu listy zgłoszeń tj. 7 kwietnia mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 doc ramowy_program_szkolenia_10.04. 2017r. Poddziałanie 3.2.4. 2 MB