• Data publikacji: 6 września 2016
  • Data zakończenia publikacji: 6 September 2016
  •    Tagi: 


Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizują we wtorek 13 września 2016r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ – Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO oraz Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi konkursami. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów i sposób ich weryfikacji. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) oraz procedury odwoławczej.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 13 września 2016 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 (Sala nr 36). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 9 września br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Dzień przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Program_szkolenia_ZIT_AKO_13.09.2016 (664.6 KB)

 

 

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 6 września 2016 do 6 September 2016