• Data publikacji: 21 czerwca 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 21 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Kaliszu odbyło się szkolenie   „SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020”

Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, uczestnicy zapoznali się z prelekcjami przedstawicieli  Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

Przedstawione prezentacje miały na celu zapoznanie uczestników z obsługą Systemu SL 2014 , zasadami rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9,wypełnianiem wniosków o płatność i harmonogramem płatności w ramach osi priorytetowych 6, 7, 8. Zaprezentowano również temat dotyczący monitorowanie uczestników projektu w ramach osi priorytetowych 6, 7, 8.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: