Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 15 maja 2018 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ – Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 6.6.3. Podczas szkolenia zostanie omówiony przedmiot konkursu oraz kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 15 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach przy ul. 1000-lecia 10. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 14 maja br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Link do zgłoszenia: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/szkolenie-z-poddzialania-6-6-3-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-w-ramach-zit-dla-rozwoju-ako-wtorek-15-maja-2018-r

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Agenda szkolenia 2018-05-15 823 KB