• Data publikacji: 6 marca 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  zakończyło ocenę strategiczną ZIT wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPWP.02.01.03-IZ-00-30-001/17. W wyniku oceny strategicznej ZIT projekt został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję Oceny Projektów w zakresie zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej otrzymując maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania na etapie oceny strategicznej ZIT, tj. 22 punkty.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: