Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska wspiera szkoły z regionu !

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przeznaczyło środki na przeciwdziałanie, walkę i łagodzenie jej skutków w postaci wsparcia szkół, placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzących edukację na poziomie zawodowym młodzieży oraz kształcenie zawodowe dorosłych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, poprzez zakup środków i urządzeń do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

Wsparciem objętych zostało 17 placówek oświatowych z terenu Aglomeracji.

Biuro Stowarzyszenia dokonało zakupu m.in. terminali do pomiaru temperatury i wykrywania maseczki, mobilnych stacji wolnostojących do dezynfekcji rąk z dozownikami, zamgławiaczy do oczyszczania powierzchni oraz płynów i żeli do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Zakupów środków i urządzeń do dezynfekcji rąk oraz powierzchni dokonano w ramach projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Zawodowa młodzież” o numerze RPWP.08.03.05-30-0010/17, którego Beneficjentem jest Powiat Kaliski a Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – Partnerem. W ramach zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” Biuro Stowarzyszenia dokonało łącznie zakupu: 17 terminali do pomiaru temperatury, 108 mobilnych stacji wolnostojących do dezynfekcji rąk z 4 dozownikami każdy, 1 944 szt. 5 litrowych płynów do dezynfekcji rąk do mobilnych stacji, 17 szt. zamgławiaczy do dezynfekcji powierzchni, 765 szt. 5 litrowych płynów do dezynfekcji powierzchni, 14 960 szt. 0,5 litrowych żeli antybakteryjnych do dezynfekcji rąk oraz 408 szt. 5 litrowych żeli do dezynfekcji rąk.

Placówki oświatowe z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej otrzymały środki ochrony indywidualnej i urządzenia do dezynfekcji w łącznej kwocie 708 012,10 zł.

Wsparciem objęliśmy 2 placówki oświatowe z Powiatu Kaliskiego z miejscowości Lisków i Opatówek, 6 placówek oświatowych z Powiatu Ostrowskiego oraz 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisz:

 • Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku,
 • Zespół Szkół w Liskowie,
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. J. Korczaka w Kaliszu,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych w Kaliszu,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych- Technikum nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego w Kaliszu,
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu,
 • Zespół Szkół Samochodowych im. S. Staszica w Kaliszu,
 • Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach,
 • Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Mamy nadzieję, że przekazane środki i urządzenia zwiększą bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

Relacje z przekazania umów dot. wyżej opisanego wsparcia.

 

 

Przekazanie Kalisz

Przekazanie Ostrów Wielkopolski

Przekazanie Opatówek

DZIAŁAJĄC RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ !

Visits: 11

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content