STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA JEST BENEFICJENTEM PROJEKTU DOTYCZĄCEGO WSPARCIA FUNKCJONOWANIA BIURA SAKO W LATACH 2024-2026.

Zestawienie FE RP UE HERB 1024x105 - STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA JEST BENEFICJENTEM PROJEKTU DOTYCZĄCEGO WSPARCIA FUNKCJONOWANIA BIURA SAKO W LATACH 2024-2026.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest Beneficjentem projektu dotyczącego wsparcia funkcjonowania Biura SAKO w latach 2024-2026.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 7. Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne, Działania 7.4. Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Tytuł projektu:

„Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2024-2026” (skrócona nazwa projektu: „Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska na lata 2024-2026”).
Cel projektu: Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w procesie kreowania zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego, środowiskowego i przestrzennego.


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wsparcie SAKO poprzez zwiększenie kompetencji do zarządzania rozwojem w wymiarze subregionalnym w całym obszarze niezbędnej działalności ZIT, tj. merytorycznej i zasobów personalnych. Wsparcie w tych obszarach przyczyni się do wzmocnienia potencjału SAKO, jako podmiotu reprezentującego Związek ZIT na terenie woj. wielkopolskiego, w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym. Projekt będzie realizowany w Kaliszu, ściśle w Biurze SAKO. Grupą docelową projektu są pracownicy Biura SAKO.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Koszty merytoryczno-osobowe Biura SAKO.
  2. Usługi eksperckie i doradcze dotyczące realizacji „Strategii rozwoju ponadlokalnego AKO”.\
  3. Koszty działań informacyjno-promocyjnych.
  4. Koszty pośrednie.

Wzmocnienie potencjału i zwiększenie kompetencji do zarządzania rozwojem w obszarze AKO przełoży się na sprawność i efektywność działań SAKO we wdrażaniu celów związanych z rozwojem subregionu w ramach ZIT.

W ramach Projektu zostanie wsparta 1 strategia ZIT. Ludność objęta projektami w ramach Strategii ZIT wynosi 377 251 osób (na bazie danych GUS).

Całkowity koszt projektu wynosi: 2 938 437,60 zł, w tym dofinansowanie UE: 2 055 016,32 zł.

Visits: 11

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content