Statut Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjęty uchwałą Nr 2/2015 Zebrania Założycielskiego z dnia 17 lutego 2015r.

Zmiany do statutu:

  1. UCHWAŁA NR 5/2016 RADY AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
Oceń przydatność artykułu