Prosto i kropka

prosto i kropka ako 1024x683 - Prosto i kropka
 
W Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej będzie „Prosto i kropka”. Krystian Kinastowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia AKO podpisał deklarację w tej sprawie.

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska dołączyła do programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Prosto i kropka”. To oznacza maksymalne uproszczenie języka urzędowego i całej komunikacji na linii interesant – urzędnik, ale też między pracownikami urzędu i innych instytucji. W dniu 31 maja 2019 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie gościli prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, który jest jednocześnie prezesem zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz Ewa Milewska, Dyrektor Biura. Krystian Kinastowski podpisał w imieniu 24 samorządów AKO deklarację na rzecz prostej komunikacji. Ze strony ministerstwa dokument podpisała wiceminister Andżelika Możdżanowska.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zabiega o to, by urzędy i instytucje publiczne w całym kraju upraszczały język w komunikacji z interesantami, z mieszkańcami samorządów i przedsiębiorcami. Prezes Krystian Kinastowski w imieniu całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej został zaproszony do gmachu ministerstwa w Warszawie, by podpisać deklarację w tej sprawie. Podpisanie deklaracji oznacza, że instytucje przystępujące do porozumienia zobowiązują się do propagowania idei prostego języka w swoich instytucjach, ale też wśród osób, z którymi współpracują. To także wprowadzanie rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka oraz chęć tworzenia standardów językowych i zachęcanie pracowników do ich stosowania. Deklaracja ma na celu nie tylko wprowadzić rozwiązania, które mają ułatwić odbiór komunikatów to także podejmowanie próby uwrażliwienia pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia.

– Jesteśmy jednym z niewielu przypadków w skali kraju, w którym rozwiązania „Prosto i Kropka” będziemy wprowadzać w aż tak szerokim zakresie, bo dotyczy to 24 samorządów całej Aglomeracji. Prosta komunikacja ma być kolejnym elementem, który łączy nasze gminy i tworzy dobrą markę, wzór dla innych płynący z AKO na całą Wielkopolskę i kraj – powiedziała Ewa Milewska, Dyrektor Biura SAKO.

– Język i sposób komunikacji jest jedną z najważniejszych spraw w pracy samorządu, bo może być on dobrą wizytówką urzędu, jest pierwszą linią kontaktu z mieszkańcami, ale może być też utrudnieniem. Dlatego tak ważne jest, by samorząd – od najwyższych władz aż po każdego, pojedynczego urzędnika – stosował język zrozumiały, ułatwiający zrozumienie zawiłości prawnych czy procedur urzędowych. Dla mnie osobiście prosty język w urzędzie to jest element, który tworzy przyjazny i nowoczesny Kalisz, nowoczesną Aglomerację Kalisko-Ostrowską, mówi prezydent Krystian Kinastowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Wiceminister Andżelika Możdżanowska, wyjaśniła jak będzie wyglądało wprowadzanie standardów „Prosto i Kropka”, oraz o kolejnych wspólnych projektach ministerstwa przeprowadzanych z Kaliszem i Aglomeracją Kalisko-Ostrowską.

– Gdy w ministerstwie podpiszemy list intencyjny my przeszkolimy tych urzędników, którzy będą sobie tego życzyli. Prostota jest szczytem wyrafinowania i to jest główny przekaz tego rozwiązania, ale podejmujemy jeszcze kolejny krok. W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podjęliśmy działanie „Sprawdź swój eksperymentalny projekt”. Kiedy rozmawialiśmy z panem prezydentem Krystianem Kinastowskim o wszelkich inicjatywach pisania projektów unijnych, skorzystania z wsparcia, właśnie wyszliśmy z inicjatywą, żeby wspólnie takich urzędników przeszkolili do wspierania przedsiębiorców u was w Aglomeracji, czyli pomoc i sprawdzenie tych warunków formalnych we wnioskowaniu np. w ramach projektów innowacyjności – powiedziała Andżelika Możdżanowska.

Działania “Prosto i kropka” to kampania edukacyjna, której celem jest usprawnienie komunikacji pisemnej Funduszy Europejskich, tak by więcej osób mogło sięgać po Fundusze Europejskie, a ich realizacja była sprawniejsza.

Celem programu „Prosto i kropka” jest wprowadzenie łatwiejszego języka w urzędach tak aby był on logiczny i dostosowany do potrzeb odbiorcy.

Pamiętajmy! Prosty język oszczędza czas i pieniądze.

Potrzebujemy prostszego języka. Polszczyzna urzędowa jest anachroniczna – nie radzi sobie w epoce kultury informacji. Teksty urzędowe przypominają teksty literackie. Są długie, rozwlekłe i bardzo często nie zrozumiałe.

Teksty urzędowe wymagają od czytelnika skupienia i przygotowania. Tymczasem dziś jesteśmy przytłoczeni informacjami. Czasem mamy kilka minut na lekturę pisma i podjęcie decyzji, która może mieć poważne konsekwencje.

Jakie korzyści da nam prosty język?

-Komunikacja z urzędami przestanie nam zajmować sporo czasu.

– Zmieni się relacja: władza-obywatele

-Zyskają też same urzędy i urzędnicy, ponieważ teksty będą krótsze (oszczędność papieru) i skuteczniejsze (mniej powracających spraw).

– Zmiana komunikacji poprawi wizerunek państwowych instytucji.

list intencyjny 683 x 1024 683x1024 - Prosto i kropka

Informacja o spotkaniu Prosto i kropka w październiku 2020 r.

Łatwiejsza komunikacja z urzędem, jasne i zrozumiałe pisma i decyzje, prosty dostęp do ważnych informacji, które dotyczą nas wszystkich. Takie cele postawiły przed sobą samorządy, które tworzą Aglomerację Kalisko-Ostrowską. AKO wdraża standardy językowe „Prosto i Kropka” promowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W środę kaliskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie, połączone z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów z ministerstwa.

Pisma urzędowe bywają skomplikowane i trudne w odbiorze, wie to każdy, kto miał kiedykolwiek do czynienia z instytucjami publicznymi. A wcale nie musi tak być. Każdą sprawę, którą można opisać,  można opisać prosto.  Stąd idea Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, by język stosowany w urzędach maksymalnie upraszczać, czynić go przyjaznym i łatwo przystępnym.

Przebić się przez szum medialny

Odbiór współczesnych mediów, komunikatów informacyjnych czy reklamowych zmienia się. Odbiorcy, w tym mieszkańcy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej są silnie stymulowani treścią przekazywaną w mediach tradycyjnych i w internecie, a to powoduje, że odbiór tych przekazów często jest niedokładny, powierzchowny, nietrwały. Im treść trudniejsza w odbiorze, tym mniej zostaje jej w pamięci odbiorcy. Konkurowanie o uwagę odbiorcy nie dotyczy tylko firm komercyjnych czy mediów, ale również instytucji publicznych. Bowiem na odbiór treści nie ma znaczenia statut nadawcy ani jego intencja, a przede wszystkim atrakcyjność i łatwość  w przyswojeniu danego komunikatu.

Przez lata wytworzył się specyficzny styl języka, język urzędowy. Zdania wielokrotnie złożone, nie wyjaśniane tzw. profesjonalizmy, treści nasycone imiesłowami i tekst nieczytelny graficznie – tak często wyglądają pisma, które interesanci otrzymują od różnych urzędów. Ten specyficzny, trudny język na pewno nie ułatwia przebicia się z przekazem przez szum medialny.

Najwięksi w Polsce

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z najlepszymi językoznawcami i prawnikami w Polsce opracowali standardy, które optymalnie upraszczają język urzędowy przy zachowaniu ich powagi i zgodności z prawem. Standardy te dotyczą kilku form komunikacji: pism urzędowych spersonalizowanych, komunikatów i obwieszczeń publikowanych w prasie czy Internecie, pism wewnątrz urzędowych i treści w mediach społecznościowych.  Te rozwiązania stosuje z powodzeniem już 28 instytucji w Polsce. W tym są urzędy skarbowe, ZUS, samorządy, banki, a nawet Kancelaria Prezydenta.

Na mocy porozumienia podpisanego w maju przez Krystiana Kinastowskiego, prezesa Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z ówczesną wiceminister inwestycji Andżeliką Możdżanowską, Aglomeracja przystąpiła do prac nad „Prosto i Kropka”. W związku z tym jesteśmy największą organizacją, która w sposób zbiorczy wprowadza tę ideę na poziomie tak wielu urzędów.

Wczoraj w kaliskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie samorządowców AKO z przedstawicielami ministerstwa w tej sprawie. Były to warsztaty językowe połączone z wyznaczeniem sobie harmonogramu działań na przyszłość. Samorządy wyznaczą koordynatorów, którzy wspólnie będą pracować nad standardami językowymi dla wszystkich naszych urzędów, w oparciu o porady specjalistów. Te osoby będą odpowiedzialne za proces upraszczania języka w ich jednostkach samorządu terytorialnego.

Informacja o spotkaniu Prosto i kropka w styczniu 2020 r.

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie sygnatariuszy Deklaracji Prostego Języka. Spotkanie pod hasłem „Dostępnie czyli prosto. I kropka.” odbyło się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uroczystego otwarcia spotkania oraz wręczenia deklaracji dokonała Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. W programie spotkania znalazły się wystąpienia sygnatariuszy prostego języka w urzędach, m.in. przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowego Funduszu Zdrowia czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W swoich wystąpieniach udowodnili, że prosty język wzmacnia przejrzystość i pomaga zapewnić komunikację dostępną dla wszystkich, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W spotkaniu wzięła udział m.in. Ewa Milewska, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Spotkanie “Prosto i kropka” – 06.12.2021 r.

W ramach  zawartej  umowy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczącej wdrażania zasad prostego języka w urzędach – Członków Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz Biura Stowarzyszenia, w dniu 06 grudnia 2021 w Villi Calisia w Kaliszu odbyło się pierwsze spotkanie z zespołem językoznawców pod kierownictwem prof. Jarosława Liberka z UAM.

Na spotkaniu obecni byli prof. Jarosław Liberek, dr hab. Karolina  Ruta-Korytowska oraz delegacja Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa koordynującego projekt upraszczania języka urzędowego w Urzędzie Miasta Poznania oraz Włodarze  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i koordynatorzy prostego języka w urzędach Członków AKO.

Pani Beata Skrzypczak i pani Anna Kołtek z UMP omówiły krótko  doświadczenia i działania podjęte w poznańskim urzędzie oraz plany na przyszłość. Następnie prof. J. Liberek i dr hab. Karolina Ruta-Korytowska wygłosili wykład nt. idei „plain language” i zasad prostej komunikacji. W ramach projektu będą tworzone nowe standardy językowe, przede wszystkim upraszczanie pism w postępowaniu administracyjnym, które ułatwią kontakt z mieszkańcami.

Odsłony: 136

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support