ASOS – Bezpieczny i zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

asos logo 300x110 - ASOS - Bezpieczny i zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej logo mrpips 300x75 - ASOS - Bezpieczny i zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Bezpieczny i zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska realizuje projekt „Bezpieczny i zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Realizacja projektu stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane przez oferenta podczas wcześniej prowadzonych warsztatów dla Seniorów w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018 i 2019.

Celem projektu, który jest realizowany od maja do grudnia 2020 r., jest podwyższenie świadomości osób starszych na temat kwestii związanych z kompleksowym bezpieczeństwem oraz aktywnością pozwalającą na poprawę zdrowia wśród osób starszych. Projekt ma objąć w sumie co najmniej 420 osób w wieku 60+ z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, dzięki realizacji 21 warsztatów aktywizujących Seniorów wraz z działaniami wspierającymi.

Realizacja projektu umożliwi uzyskanie szerokiego spectrum mierzalnych rezultatów krótko oraz długoterminowych. Wpłynie na lepszą integrację aglomeracyjną miast i gmin z terenu AKO objętych projektem w oparciu o lokalny kapitał społeczny. Przeprowadzenie 21 warsztatów dla Seniorów pozwoli na uzyskanie przez nich wiedzy i umiejętności w zakresie:

  1. bezpieczeństwa konsumenckiego – podpisywanie różnego rodzaju umów i uniknięciem przy tej okazji oszustwa;
  2. bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń w przypadku klęsk żywiołowych tj. powstania pożaru, powodzi, wichury, śnieżyc;
  3. bezpieczeństwa w domu i na ulicy, jak postępować w sytuacji gdy ktoś zasłabnie – zasady udzielania pierwszej pomocy, jak prawidłowo reagować na zagrożenia z jakimi mogą się spotkać Seniorzy będąc uczestnikami ruchu drogowego;
  4. prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia, aktywnego starzenia się, poprzez propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności;
  5. aktywności ruchowej poprzez utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia).

Projekt jest adresowany do Beneficjentów z terenu 21 samorządów Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W ramach projektu zrealizowane zostaną działania (warsztaty i konferencja) w 21 samorządach gminnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w tym: M. Kalisz, M. Ostrów Wielkopolski, gm. Ostrów Wielkopolski, GiM Nowe Skalmierzyce, GiM Odolanów, GiM Raszków, GiM Stawiszyn, gm. Opatówek, gm. Blizanów, gm. Brzeziny, gm. Ceków-Kolonia, gm. Godziesze Wielkie, gm. Gołuchów, gm. Koźminek, gm. Lisków, gm. Mycielin, gm. Przygodzice, gm. Sieroszewice, gm. Sośnie, gm. Szczytniki, gm. Żelazków.

Na realizację projektu pod nazwą „Bezpieczny i Zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska otrzymało 60 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze pochodzą z rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).

Projekt „Bezpieczny i zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” został zrealizowany w ramach Polityki Senioralnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2020-2027, której celem jest wpieranie i zapewnianie możliwości aktywnego i bezpiecznego starzenia się.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Numer umowy: 19607/ASOS/2020

Termin realizacji: od 01-05-2020 do 31-12-2020

Miejsce realizacji: gminy z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Dotacja pochodziła z: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Grupa adresatów: 420 osób w wieku 60+

Data złożenia sprawozdania: 28.01.2021 r.

OPIS PROJEKTU

Celem projektu „Bezpieczny i zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego i bezpiecznego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia przez Seniorów.

Sposób realizacji: organizacja warsztatów aktywizujących Seniorów wraz z działaniami wspierającymi oraz opracowanie i dystrybucja ulotek oraz broszur dla Seniorów.

ZAŁOŻENIA

Działania w ramach projektu pn. „Bezpieczny i zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” koncentrowały się na bezpieczeństwie oraz aktywności osób starszych. Przewidywał organizację 21 dwudniowych warsztatów w gminach na terenie Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej, które miały na celu podniesienie poziomu świadomości i wiedzy Seniorów na temat kwestii związanych z kompleksowym bezpieczeństwem oraz aktywnością fizyczną.

RAPORT

Raport składa się z części przedstawiającej wyniki działań eksperckich (część I). Przedstawiono przebieg projektu oraz jego cztery główne cele: podniesienie wiedzy Seniorów w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego i przestępstw kryminalnych, bezpieczeństwa z tytułu zdarzeń losowych, bezpieczeństwa w domu i na ulicy oraz prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. W kolejnej części (część II) raportu umieszczono rozliczenie wydatków oraz zestawienie faktur.

Raport możesz pobrać tutaj.

Visits: 84

Załączniki do pobrania:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content