ASOS – Aktywni Seniorzy

Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań uzyskało dofinansowanie na realizację projektu z Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu III. Partycypacja społeczna osób starszych pn. “Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej“, który realizowany będzie w ramach III filara współpracy – budowania trwałych partnerstw terytorialnych.

Polityka Senioralna jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w latach następnych. Stowarzyszenie AKO nawiązało współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz nieformalnymi organizacjami zrzeszającymi Seniorów. Planuje również zawiązać koalicję z uczelniami i szkołami technicznymi z obszaru AKO w celu budowania m.in. systemu wymiany doświadczeń międzypokoleniowej, czy też tworzenia Klubów Seniorów na obszarze AKO.

Projekt “Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowany jest w terminie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. na obszarze Metropolii Poznań (22 samorządy gminne i 1 powiat) oraz w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (21 samorządów gminnych i 3 powiaty).

Celem głównym projektu jest zagospodarowanie potencjału osób starszych zamieszkujących gminy Metropolii Poznań oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez zwiększenie aktywności społecznej tych osób.

Podstawowym celem szczegółowym działań będzie nabycie przez uczestnika/ uczestniczkę – Seniora wiedzy na temat możliwości obywatelskiej i społecznej aktywności zagwarantowanej przez czynne i bierne prawo wyborcze oraz:

 • a) podniesienie stopnia partycypacji w procesach decyzyjnych, w tym zwiększenie udziału osób starszych w kształtowaniu polityki lokalnej;
 • b) upowszechnienie wolontariatu wśród Seniorów zamieszkujących Metropolię Poznań oraz Aglomerację Kalisko-Ostrowską;
 • c) zwiększenie kompetencji wśród osób starszych w zakresie partycypacji oraz urzędników miejskich w zakresie współpracy z seniorami.

Podstawą przygotowania założeń do projektu była ankieta przeprowadzona w 23 samorządach Metropolii Poznań oraz w samorządach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wśród urzędników odpowiedzialnych za realizację polityki senioralnej.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzonych zostanie 43 dwudniowych warsztatów (po jednym spotkaniu w każdym samorządzie Metropolii Poznań oraz w każdym samorządzie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej). W warsztacie weźmie udział co najmniej 20 osób, Seniorzy z danej gminy, urzędnicy (w tym radni) odpowiedzialni za realizację polityki senioralnej w danej gminie, organizacje pozarządowe lub kluby seniora. Spotkania swoim zakresem oddziaływania obejmą łącznie grupę 860 uczestników (688 seniorów w wieku 60+ oraz 172 urzędników i przedstawicieli NGO).

Warsztaty mają charakter spersonalizowany i dostosowany do potrzeb gminy, moderowane przez specjalistów rozumiejących potrzeby Seniorów oraz mających doświadczenie w procesie partycypacji senioralnej, co pozwoli w krótkim czasie wypracować konkretne rekomendacje nadające się do wdrożenia w danym samorządzie.

Dwudniowe warsztaty będą się składać z 5 komponentów, a mianowicie.:

 1. Ramy polityki senioralnej,
 2. Gminne rady seniorów,
 3. Komponent dotyczący organizacji wolontariatu w oparciu o Seniorów w danej gminie,
 4. Budżet obywatelski,
 5. Wybory samorządowe.

Po przeprowadzeniu 43 warsztatów zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca realizację projektu – wszystkie warsztaty i wypracowane wnioski w trakcie ich trwania, w której udział wezmą Seniorzy, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci miast wchodzących w skład obu Aglomeracji. Zgromadzenie w jednym miejscu włodarzy 43 gmin będzie okazją do podpisania Karty Polityki Senioralnej wyznaczającej wspólne standardy i rekomendacje dla lokalnych polityk senioralnych dla samorządów obu Aglomeracji oraz zawierającej różne aspekty dotyczące partycypacji senioralnej.

Powstanie również szczegółowy raport ze wszystkich warsztatów do wykorzystania przez inne polskie samorządy oraz przez Seniorów z całego kraju. Ponadto na bazie doświadczeń, dyskusji podczas warsztatów oraz na bazie najlepszych praktyk w Polsce przygotowane zostaną cztery poradnik dla seniorów w wersji elektronicznej, który zostanie rozesłany do wszystkich gmin w Polsce i młodzieżowych rad, abyśmy mogli podzielić się naszymi doświadczeniami.

Publikacja zostanie przygotowana przez specjalistów w zakresie Seniorów. Będą to następujące pozycje:

 • Poradnik dla Seniorów nt. budżetów partycypacyjnych oraz grantów ogłaszanych przez gminy (jak skutecznie przygotować projekt)”,
 • Poradnik pt. „Jak zorganizować w gminie efektywny wolontariat oparty o Seniorów” (kierowany głównie do urzędników),
 • Poradnik pt. „Jak zbudować efektywna radę Seniorów”,
 • Poradnik zachęcający Seniorów do czynnego i biernego prawa wyborczego w nadchodzących wyborach samorządowych.

Ponadto podczas spotkań chcemy zachęcić JST do przystąpienia do sieci Światowej Organizacji Zdrowia WHO miast i gmin przyjaznych dla osób starszych (“Miasta Przyjazne Starzeniu – sieć WHO miast i gmin przyjaznych dla osób starszych oraz przygotowanie przestrzeni do życia w społeczeństwie starzejącym się”).

Celem tego programu jest podnoszenie poziomu przystosowania miast do potrzeb starszych mieszkańców i procesu starzenia się oraz dążenie do tego, by wykorzystywały one potencjał, który Seniorzy mogą zaoferować pozostałym mieszkańcom.

Miasto przyjazne starzeniu wspiera aktywne starzenie się poprzez zapewnienie optymalnych warunków ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i partycypacji w celu podniesienia jakości życia osób starzejących się. W praktyce dostosowuje ono swoje struktury i usługi tak, aby były dostępne osobom starszym i odpowiadały na potrzeby mieszkańców ze zróżnicowanymi potrzebami i możliwościami. Zaletami członkostwa w Światowej Organizacji Zdrowia WHO jest m.in. dostęp do wymiany informacji z globalną społecznością, wsparcie ze strony globalnych sieci praktyków, badaczy, ekspertów i rzeczników zaangażowanych w tworzenie przyjaznych dla wielu środowisk, uznanie i widoczność w działaniach sieci i dedykowanej witrynie WHO – Przyjazny dla wieku świat, na której Członkowie mogą prezentować swoje działania, osiągnięcia czy możliwości współpracy takie jak międzynarodowe projekty badawcze, wspólne publikacje, nawiązywanie kontaktów i dzielenie się między sobą itd.

 

Zrealizowane warsztaty

I. KALISZ – warsztaty dla Seniorów – 26-27 czerwca 2018 r.
Pierwsze warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już za nami odbyły się na terenie Miasta Kalisza. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy z terenu Miasta Kalisza i Powiatu kaliskiego. Zagościł również wice Starosta Jan Kłysz. Poniżej fotorelacja z tych warsztatów.

 

II. OSTRÓW WIELKOPOLSKI – warsztaty dla Seniorów – 28-29 czerwca 2018 r.
Kolejne warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyły się w Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Seniorów odwiedziła Pani wice Prezydent Ewa Matecka. Poniżej fotorelacja z tych warsztatów.

 

III. NOWE SKALMIERZYCE – warsztaty dla Seniorów – 3-4 lipca 2018 r.
W kolejnych dniach warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyły się w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce. W spotkaniu oprócz seniorów uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu w tym Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pan Zdzisław Mielczarek Poniżej fotorelacja z tych warsztatów.

 

IV. ODOLANÓW – warsztaty dla Seniorów – 5-6 lipca 2018 r.
Czwarte dwudniowe warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już za nami – tym razem gościliśmy w Gminie Odolanów. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Podczas warsztatów zagościł również Pan Burmistrz Marian Janicki. Poniżej fotorelacja z tych warsztatów.

 

V. RASZKÓW – warsztaty dla Seniorów – 10-11 lipca 20108 r.
Warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu dzisiejszym odbyły się w Gminie i Mieście Raszków. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy oraz przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Raszków. Spotkanie zakończyło się hasłem: „Raszków miasto przyjazne osobom starszym POPIERAM”.

 

VI. STAWISZYN – warsztaty dla Seniorów – 12-13 lipca 2018 r.
Warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 12-13 lipca odbyły się w Gminie i Mieście Stawiszyn. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy oraz przedstawiciele Urzędu. Spotkanie uwieczniło wspólne zdjęcie z hasłem: „Stawiszyn miasto przyjazne osobom starszym POPIERAM”.

 

VII. BLIZANÓW – warsztaty dla Seniorów – 17-18 lipca 2018 r.
Wczoraj i dziś odbyły się warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Gminie Blizanów. W spotkaniu aktywnie uczestniczyła spora grupa Seniorów z terenu Gminy Blizanów. Na spotkanie przybył również Wójt Gminy Pan Sławomir Musioł. Spotkanie uwieczniło wspólne zdjęcie z hasłem: „Blizanów Gmina przyjazna osobom starszym POPIERAM”.

 

VIII. CEKÓW-KOLONIA – warsztaty dla Seniorów – 19-20 lipca 2018 r.
Ostatnie przed przerwą wakacyjną warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dnia 19-20 lipca odbyły się w Gminie Ceków-Kolonia. W spotkaniu aktywnie uczestniczyła spora grupa Seniorów z terenu Gminy. Na spotkanie przybył również Wójt Gminy Pan Mariusz Chojnacki. Spotkanie uwieczniło wspólne zdjęcie z hasłem: „Ceków -Kolonia Gmina przyjazna osobom starszym POPIERAM”.

 

IX. BRZEZINY & GODZIESZE WIELKIE – warsztaty dla Seniorów – 21-22 sierpnia 2018
Pierwsze po przerwie wakacyjnej warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 sierpnia odbyły się w Gminie Brzeziny. W spotkaniu aktywnie uczestniczyła spora grupa Seniorów z terenu Gminy. Na spotkanie przybył również za-ca Wójta Gminy Pan Zbigniew Słodowy. Spotkań uwieczniło wspólne zdjęcie z hasłem: „BRZEZINY – GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM” natomiast w dniu 22 sierpnia odbyły się w Gminie Godziesze Wielkie. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy z terenu Gminy. Na spotkanie przybył również Wójt Gminy Józef Podłużny oraz wice Starosta Kaliski Jan Kłysz. Spotkanie zakończyło się hasłem: „GODZIESZE WIELKIE GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM”.

 

X. GOŁUCHÓW – warsztaty dla Seniorów – 23-24 sierpnia 2018 r.
Wczoraj i dziś odbyły się warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na terenie Gminy Gołuchów. Warsztaty dedykowane były dla Seniorów z terenu Gminy Gołuchów oraz Powiatu Pleszewskiego. W spotkaniu aktywnie uczestniczyła spora grupa Seniorów. Na spotkanie przybyli pracownicy Urzędu oraz Wójt Gminy Pan Marek Zdunek. Spotkanie zakończyło się hasłem: „GOŁUCHÓW GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM”.

 

XI. Żelazków – warsztaty dla Seniorów – 30-31 sierpnia  2018 r.
Warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 30-31 sierpnia odbyły się w Żelazków. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy z terenu Gminy. Na spotkanie przybył również Wójt Gminy Sylwiusz Jakubowski. Spotkanie zakończyło się hasłem: „ŻELAZKÓW GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM”.

 

XII.  Mycielin – warsztaty dla Seniorów –  04-05 września 2018

Kolejne Warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już za nami, w dniach 4-5 września odbyły się w Gminie Mycielin. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy oraz przedstawiciele Urzędu Gminy. Spotkanie zakończyło się hasłem: „MYCIELIN GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM”.

 

XIII. Szczytniki & Opatówek – warsztaty dla Seniorów – 06-07 września 2018

Miniony tydzień zakończył się warsztatami pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, które odbyły się w  Gminie Szczytniki. W spotkaniu aktywnie uczestniczyła spora grupa Seniorów z terenu Gminy Opatówek oraz Szczytnik. Na spotkanie przybył również Wójta Gminy Pan Marek Albrecht. Spotkanie uwieczniło wspólne zdjęcie z hasłem: „SZCZYTNIKI – GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM” oraz: „OPATÓWEK GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM”.

 

XIV. Gorzyce Wielkie – warsztaty dla Seniorów – 11-12 września 2018

Warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 11-12 września odbyły się w Gminie Ostrów Wielkopolski w miejscowości Gorzyce Wielkie. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy oraz przedstawiciele Urzędu. Na spotkanie przybył również Wójt Gminy Piotr Kuroszczyk. Spotkanie zakończyło się hasłem: „OSTRÓW WIELKOPOLSKI GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM”.

 

XV. Przygodzice – warsztaty dla Seniorów –  13-14 września 2018

Warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 13-14 września odbyły się w Przygodzicach. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy oraz przedstawiciele Urzędu. Na spotkanie przybył również Wójt Gminy Krzysztof Rasiak. Spotkanie uwieczniło wspólne zdjęcie z hasłem: „PRZYGODZICE GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM”.

 

XVI. Sieroszewice – warsztaty dla Seniorów –  18-19 września 2018

 

Warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 18-19 września odbyły się w Gminie Sieroszewice. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy oraz przedstawiciele Urzędu. Spotkanie zakończyło się hasłem: „SIEROSZEWICE GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM”.

 

XVII. Sośnie – warsztaty dla Seniorów –  20-21 września 2018

Warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 20-21 września odbyły się w Gminie Sośnie. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy oraz przedstawiciele Urzędu. Na spotkanie przybył również Wójt Gminy Stanisław Budzik. Spotkanie zakończyło się hasłem: „SOŚNIE GMINA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM POPIERAM”.

 

XVIII. Koźminek – warsztaty dla Seniorów –  25-26 września 2018

Warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 25-26 września odbyły się w Gminie Koźminek. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy oraz przedstawiciele Urzędu

XIX. Lisków – warsztaty dla Seniorów –  27-28 września 2018

Warsztaty pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 27-28 września odbyły się w Gminie Lisków. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy oraz przedstawiciele Urzędu

Visits: 165

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content