PE4Trans | Interreg Europe

Projekt PE4Trans

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) przez program Interreg Europe. Wartość projektu to 1 409 791,00 euro.

Projekt PE4Trans jest częścią Interreg Europe i ma charakter ponadnarodowy. Zajmuje się poprawą polityki transportu publicznego poprzez włączenie obywateli w proces projektowania i wdrażania zrównoważonych strategii transportowych. Jego głównym celem jest przyczynienie się do osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej poprzez wspieranie transportu publicznego o niskiej emisji gazów, w tym ruchu rowerowego i pieszego. Bardzo ważnym elementem projektu jest poznawanie ludzkich potrzeb i motywacji, aby móc wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń i nawyków związaną z mobilnością ludzi. Najważniejszym zadaniem projektu jest praca z użytkownikami infrastruktury. Wiele regionów i miast w całej Europie inwestuje znaczące środki w infrastrukturę transportu publicznego min. poprzez działania promocyjne mające na celu zmianę nawyków mieszkańców Aglomeracji oraz wspieranie zrównoważonego transportu również w życie każdego z nas.

Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej jako jednym z priorytetów ma za zadanie wspieranie strategii niskoemisyjnej, w tym mobilności miejskiej. Dokument ten przedstawia istniejące uwarunkowania i określa podstawowe cele i kierunki zrównoważonego transportu na terenie AKO. Obejmuje wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego. Jednym z wielu ustaleń studium jest określenie standardów usług przewozowych w transporcie zbiorowym, opartych na idei współpracy (wszystkich jednostek zarządzających infrastrukturą drogową, ruchem drogowym i systemem komunikacji zbiorowej) oraz integracji (wszystkich środków transportu).

W czerwcu 2018 r. Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w partnerstwie z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz partnerami zagranicznymi z Niemiec, UK, Grecji i Hiszpanii uczestniczyło w pierwszym posiedzeniu integracyjnym w ramach realizowanego projektu PE4Trans. Realizacja projektu zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń między partnerami, tak aby najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu mogły być zaimplementowane w Wielkopolsce. Realizowany projekt jest dopełnieniem i kontynuacją działań w kierunku zrównoważonego transportu publicznego i wsparciem niskiej emisji.

Strona projektu: https://www.interregeurope.eu/pe4trans/

interreg 300x86 - PE4Trans | Interreg Europe

Plakat projektu:

Galeria zdjęć:

W ramach projektu PE4Trans Interreg Europe po raz kolejny braliśmy udział w spotkaniu Partnerów, tym razem w Nordhorn w Niemczech.

W okresie od dnia 23 maja 2022 roku do dnia 26 maja 2022 roku jesteśmy gośćmi naszych partnerów z Niemiec. Trwają dyskusje, dzielenie się doświadczeniami i kreowanie nowych kierunków działań dla transportu i mobilności wraz z partnerami z Polski – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Wielkiej Brytanii – Coventry University Enterprises limited (CUE), Grecji- Aristotle University of Thessaloniki – Special Account for Research Funds, Hiszpanii – miasto Valladolid oraz Niemiec – region Grafschaft Bentheim.

Dziękujemy naszym partnerom za wspólną pracę!


W dniach od 25 do 27 października odbyła się wizyta studyjna w ramach międzynarodowego projektu pn. „Zaangażowanie Publiczne na Rzecz Zrównoważonego Transportu Publicznego – PE4 Trans” u naszego zachodniego sąsiada. Wizyta studyjna w powiecie Grafschaft Bentheim była przede wszystkim okazją aby zaprezentować rozwiązania komunikacji rowerowej stosowane przez naszego partnera.

Podczas wizyty studyjnej oprócz wspólnego spaceru oraz przejażdżki rowerowej przedstawiciele powiatu Bentheim przedstawili historię tworzenia sieci rowerowej. Rozmawialiśmy o tym jak mieszkańcy uczyli się i jednocześnie uczestniczyli w procesie tworzenia całej sieci rowerowej na terenie powiatu. Nasz partner podzielił się z nami informacjami o finansowaniu poszczególnych etapów tworzenia sieci. Oprócz rozwoju komunikacji rowerowej dużą wagę przywiązano do transportu kolejowego a raczej połączeniu tych dwóch rodzajów transportu dzięki stacjom Bike & Ride oraz dzięki tworzeniu dodatkowych miejsc w pociągach dla rowerów.

Szerokie podejście do tematyki transportu rowerowego, które oprócz samej budowy ścieżek rowerowych zawiera w sobie: promocję tego środka transportu, łączenie różnych sposobów transportu, usługi serwisowe, inwentaryzację ścieżek, infrastrukturę m.in. oświetlenie, znaki poziome i pionowe, drogowskazy oraz parkingi. Innymi dodatkowymi działaniami wspierającymi rozwój transportu rowerowego w Bentheim jest promocja i wsparcie firm, które nagradzają swoich pracowników za wybór roweru jako środka transportu do pracy.

Takie szerokie podejście sprawdza się, co widać w wynikach badań mówiących o udziale ruchu rowerowego w transporcie w ogóle, ponieważ obok transportu prywatnego jest on najważniejszym środkiem transportu w Bentheim.

Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom za zaproszenie oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem.


22-23 września 2021 r. w Kaliszu odbyło się spotkanie projektowe w ramach międzynarodowego projektu pn. „Zaangażowanie Publiczne na Rzecz Zrównoważonego Transportu Publicznego – PE4 Trans”

W dniach 22-23 września 2021 r. w Kaliszu odbyło się spotkanie projektowe w ramach międzynarodowego projektu pn. „Zaangażowanie Publiczne na Rzecz Zrównoważonego Transportu Publicznego – PE4 Trans”. Uczestnikami są partnerzy z Grecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski oraz zdalnie – z Hiszpanii.

Projekt koncentruje się na zwiększeniu efektywności inwestycji w infrastrukturę transportu publicznego a także  wprowadza zachęty i regulacje dotyczące zmniejszenia śladu węglowego poprzez stymulowanie ludzi do bardziej proekologicznych zachowań. Partnerzy P4Trans przyjmują podejście „dla ludzi, przez ludzi i z ludźmi” jako wiodącą zasadę możliwych ulepszeń polityki, które idą w dwóch kierunkach:

  • Wpływanie na zmianę zachowań obywateli z wykorzystaniem wiedzy i dobrych praktyk rozwiązań środowiskowych opartych na rozwoju ekonomii, socjologii i psychologii w celu stymulowania ludzi do bardziej zrównoważonych rutyn i nawyków,
  • Uruchomienie na uczestniczących terytoriach transferowalnych mechanizmów zaangażowania społecznego w procesy kształtowania polityki

Realizacja projektu zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń między partnerami, tak aby najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu mogły być zaimplementowane w Wielkopolsce.


O transporcie na spotkaniu roboczym PE4Trans w Hiszpanii

W rozwoju transportu publicznego i wdrażaniu nowoczesnych, funkcjonalnych rozwiązań cenne jest doświadczenie naszych zachodnich partnerów. Dlatego Aglomeracja Kalisko-Ostrowska uczestniczy w międzynarodowym projekcie PE4Trans. W ostatnich dniach o transporcie publicznym, nawykach pasażerów i przyszłości tego rodzaju transportu rozmawialiśmy z naszymi partnerami z Hiszpanii. Piszemy o tym TUTAJ.

III Panel Obywatelski PE4Trans w Kaliszu

Transport publiczny w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej staje się coraz bardziej nowoczesny i funkcjonalny. Z jednej strony jest to skutek dużych inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z drugiej zaś trendów europejskich i wymogów Unii Europejskich. Komunikacją publiczną jeździ się coraz lepiej, ale jak sprawić, by więcej osób przesiadało się z własnych „czterech kółek” do publicznego autobusu? O tym rozmawiali mieszkańcy Aglomeracji, przedstawiciele samorządów i specjaliści z zakresu transportu publicznego w trakcie III Panelu Obywatelskiego projektu PE4Trans. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

O etapie badawczym PE4Trans w greckich Salonikach

Na międzynarodowym spotkaniu w brytyjskim Coventry razem z międzynarodowymi partnerami ustaliliśmy, że kolejną częścią prac przy Projekcie PE4Trans będzie etap badawczy. Uruchomiliśmy internetową ankietę nt. zwyczajów i praktyk dotyczących komunikacji.  Chcieliśmy wiedzieć przede wszystkim jak ludzie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wykorzystują transport publicznych, co ich motywuje do korzystania z transportu publicznego. Zebrane w ten sposób informacje posłużyły do wypracowania Planu Zrównoważonej Komunikacji. Otrzymaliśmy również ankietę od ekspertów, w której zawarte były do uzupełnienia informacje nt. floty transportowej i podróżowania. W ankiecie tej zaprezentowano ile samochodów prywatnych i autobusów znajduje się na terenie AKO i z jakiego rocznika pochodzą, a także z jakiego środka lokomocji korzystają mieszkańcy Aglomeracji podczas dojazdu do pracy, szkoły, na zakupy czy na wypoczynek. Efekty obu ankiet przedstawione zostały przez ekspertów na spotkaniu w Salonikach w Grecji. Również ważnym elementem spotkania w Salonikach były prezentacje dokonane przez zaproszonych gości z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej jak  i z Salonik.

Transport publiczny w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej staje się coraz bardziej nowoczesny i funkcjonalny. Z jednej strony jest to skutek dużych inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z drugiej zaś trendów europejskich i wymogów Unii Europejskich. Komunikacją publiczną jeździ się coraz lepiej, ale jak sprawić, by więcej osób przesiadało się z własnych „czterech kółek” do publicznego autobusu? O tym rozmawiali mieszkańcy Aglomeracji, przedstawiciele samorządów i specjaliści z zakresu transportu publicznego na zorganizowanym w Kaliszu w dniu 13 listopada 2019 r. Panelu Obywatelskiego, Panel był podsumowaniem dotychczas wykonanych prac w trakcie trwania projektu, w zakresie obniżenia emisji gazu CO2 oraz wdrożenia w życie dobrych praktyk naszych Partnerów w zakresie poprawy wykorzystania transportu publicznego.

II Panel Obywatelski PE4Trans w Kaliszu

Komunikacja publiczna służy wszystkim mieszkańcom, dlatego o jej funkcjonowaniu to głównie jej użytkownicy powinni decydować. Dlatego Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zorganizowała 13 maja 2019 już II dyskusyjny Panel  Obywatelski.  Mieszkańcy aglomeracji ze specjalistami z Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego rozmawiali o ich wizji transportu publicznego, potrzebach i oczekiwaniach. Aglomeracja Kalisko – Ostrowska prowadzi cykl paneli i działań badawczych w ramach międzynarodowego projektu PE4Trans razem z partnerami  z Niemiec, Hiszpanii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Szczegóły i ustalenia Panelu znajdziecie pod tym LINKIEM.

I Spotkanie inauguracyjne Lidera PPNT przy UAM w Poznaniu wraz z Partnerami uczestniczącymi w Projekcie PE4Trans

I Panel Obywatelski PE4Trans w Kaliszu

img 8178 300x169 - PE4Trans | Interreg Europe          img 8185 300x192 - PE4Trans | Interreg Europe          img 8187 300x156 - PE4Trans | Interreg Europe

img 8183 300x169 - PE4Trans | Interreg Europe            img 8181 300x169 - PE4Trans | Interreg Europe            img 8182 300x165 - PE4Trans | Interreg Europe

img 8179 300x220 - PE4Trans | Interreg Europe            img 8184 300x169 - PE4Trans | Interreg Europe             img 8178 1 300x169 - PE4Trans | Interreg Europe

Spotkanie Partnerów Projektu podsumowujące I Panel Obywatelski – Coventry

50822300 333956730663571 6462725723667824640 o 300x225 - PE4Trans | Interreg Europe            51300749 762513737439266 8340175844236328960 n 225x300 - PE4Trans | Interreg Europe           51214640 333956670663577 7688154264870322176 o 300x225 - PE4Trans | Interreg Europe           50874043 333956687330242 649605252240113664 o 225x300 - PE4Trans | Interreg Europe

Odsłony: 249

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support