• Data publikacji: 5 lipca 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


17 grudnia 2013r. przyjęto pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności UE na lata 2014-2020. Przepisy unijne stanowią podstawę dla tworzenia i realizacji programów w latach 2014-2020.

Metadane: