• Data publikacji: 13 stycznia 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Publikujemy roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3036/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Dokument obejmuje zarówno szkolenia ogólne jak i specjalistyczne, uwzględniając harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym WRPO 2014+ na rok 2017. Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie roku.

2017_harmonogram_szkoleń_dla_beneficjentów_i_potencjalnych_beneficjentów (376.7 KB)

Oceń przydatność artykułu
Metadane: