• Data publikacji: 25 sierpnia 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Przedłużenie terminu składania ofert

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na usługę polegającą na przygotowaniu i wygłoszeniu prelekcji podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym” informujemy, iż termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu do dnia 9 września 2016 r. godz 15.30. Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie: http://sako-info.pl/zapytanie-ofertowe-na-usluge-polegajaca-na-przygotowaniu-i-wygloszeniu-prelekcji-podczas-konferencji-pn-rola-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-w-rozwoju-lokalnym/

Oceń przydatność artykułu
Metadane: