• Data publikacji: 19 czerwca 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W celu pogłębienia wzajemnej współpracy, oraz urzeczywistnienia idei integracji europejskiej 10 czerwca w gabinecie prezydenta Grzegorza Sapińskiego zostało podpisane porozumienie między Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska a ADRINOC (Stowarzyszenie na Rzecz Integralnego Rozwoju Obszaru Wiejskiego Północnej Katalonii).

Celem porozumienia jest wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami życia społecznego i gospodarczego, funkcjonującymi na terenie działania Stowarzyszeń, będących stronami niniejszego porozumienia w zakresie wzajemnego poznawania kultury, tradycji i historii narodowych, wzmacniania relacji gospodarczych i kulturowych, budowania relacji między instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania, wymiany doświadczeń i współpracy w korzystaniu ze środków funduszy Unii Europejskiej.

Realizacja współpracy odbywać się będzie przez wspieranie i organizowanie bezpośrednich kontaktów i spotkań, realizację wspólnych programów i projektów, wymianę informacji i doświadczeń  w różnych dziedzinach działalności.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: