• Data publikacji: 7 lipca 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Ten poradnik ułatwi znalezienie formy wsparcia pasującej do indywidualnych planów. W poszczególnych obszarach wymieniono wybrane typy projektów, na które można uzyskać dofinansowanie z WRPO 2014+. Poniżej zamieszczono graficzne oznaczenia pozwalające je powiązać z potencjalnymi beneficjentami i uczestnikami projektów. Dzięki temu łatwo sprawdzić, czy można ubiegać się o wsparcie z WRPO 2014+. Jeśli tak, to trzeba zapoznać się z dokładnym opisem działania lub poddziałania pasującego do planowanego projektu (odpowiadają im graficzne oznaczenia z numerami). Znajduje się on w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO (SzOOP), który dostępny jest na stronie internetowej wrpo.wielkopolskie.pl sako-info.pl Następnie należy zapoznać się z  harmonogramem naboru wniosków i śledzić stronę z ogłoszeniami naborów. W razie pytań i wątpliwości najlepiej skontaktować się z jednym z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Załącznik:

Poradnik WRPO 2014+

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane: