• Data publikacji: 14 stycznia 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/ opublikowany został poradnik Komisji Europejskiej pt. „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”.

Ww. dokument skierowany jest głównie do podmiotów zaangażowanych w proces udzielania i nadzorowania zamówień publicznych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Zawiera  zestaw wskazówek i narzędzi, które pomogą im uniknąć najczęściej popełnianych błędów i stosować najlepsze praktyki w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych. Dokument nie stanowi interpretacji prawnej unijnych dyrektyw. Jest jednak użytecznym i pomocnym narzędziem dla osób zajmujących się obszarem zamówień publicznych.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: