• Data publikacji: 9 sierpnia 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 4 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4094/2017 zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: