Logotypy w obecnej perspektywie finansowania
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
STOWARZYSZENIE
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
KOMISJA REWIZYJNA
BIURO
STATUT
ZIT
STRATEGIA
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
WRPO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
BIZNES
ZAPYTANIA OFERTOWE
TURYSTYKA
MOBILNOŚĆ MIEJSKA
ŚCIEŻKI ROWEROWE
SZLAKI ROWEROWE
AKO W LICZBACH
PARTNERZY
POROZUMIENIA

AGLOMERACJA, EUROPA I ŚWIAT

WHO - Jesteśmy członkiem Światowej Organizacji Zdrowia WHO w ramach światowej sieci miast i gmin przyjaznych osobom starszym.

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w gronie międzynarodowych członków Globalnej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym (GNAFCC) tj. Irlandia, Mołdawia, Norwegia, Słowenia, Wielka Brytania.

Celem Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest wspieranie rozwoju usług, infrastruktury i zajęć dla osób starszych.

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/stowarzyszenie-aglomeracja-kalisko-ostrowska

Podstawowe założenia można zdefiniować jako proces eliminowania i zapobiegania ograniczeniom związanym z barierami infrastrukturalnymi i społecznymi w świadczeniu usług zdrowotnych, które uniemożliwiają korzystanie z szeroko rozumianych usług społecznych, tj. przede wszystkim uczenia się przez całe życie, dostępu do rynku pracy, instytucji publicznych, kultury obiekty sportowe i rozrywkowe. W przypadku osób starszych z ograniczoną zdolnością do samodzielnego funkcjonowania należy wzmocnić system usług opiekuńczych, w tym usług w domach pomocy społecznej, oraz kontynuować rozwój sieci Domów Dziennej Opieki.

 
Misja Adaptacja do zmian klimatu

Rozwiązanie problemu nagłego ocieplenia klimatu Ziemi to jedno z najbardziej naglących wyzwań dla ludzkości. Klimat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek powodując coraz częstsze i bardziej dotkliwe fale upałów, susze i powodzie. Rosnące zagrożenie możemy przekształcić w okazję do poprawy naszej odporności oraz zmiany życia na lepsze i zdrowsze. Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowywania się do aktualnego lub oczekiwanego klimatu i jego skutków. Obszar misji będzie wspierał ten proces, łącząc obywateli z nauką i polityką publiczną.

Misja w tej dziedzinie pomoże zmaksymalizować efekt wsparcia udzielonego przez UE dla badań i innowacji oraz zademonstruje jego znaczenie dla społeczeństwa i obywateli.

Inicjatywa skoncentruje się na rozwiązaniach i gotowości na skutki zmiany klimatu w celu ochrony życia i mienia. Obejmie zmiany behawioralne i aspekty społeczne poprzez dotarcie do nowych społeczności poza zwykłymi interesariuszami, co pomoże doprowadzić do transformacji społecznej.

 
Word Bank

W maju 2022 roku uzyskaliśmy informację o pozytywnej ocenie spotkania i zakwalifikowaniu się do projektu, który skoncentrowany jest na wspieraniu Obszarów Funkcjonalnych w Unii Europejskiej poprzez zwiększenie ich zdolności do współpracy między jurysdykcyjnej, planowania, realizacji projektów oraz bardziej efektywnego i zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenia na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
KALENDARZ WYDARZEŃ

Kalendarz wydarzeń odbywających się na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

PROJEKTY REALIZOWANE W AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

INFORMACJE PERSPEKTYWA 2021-2027

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW

Harmonogram naborów wniosków w perspektywie 2021-2027

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM I DOKUMENTAMI FEW 2021-2027

Dokumenty obowiązujące przy realizacji projektów w perspektywie 2021-2027.

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY CST2021

CST2021 to system teleinformatyczny wykorzystywany na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027.

ROZLICZAJ PROJEKT FEW

Europejski Fundusz Społeczny (EFS+) oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)

KOP - KOMITET MONITORUJĄCY

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 powołano w drodze Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6183/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie: ustanowienia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

WYTYCZNE NA LATA 2021-2027

Wytyczne obowiązujące beneficjentów przystępujących lub realizujących projekty w perspektywie 2021-2027.

KOMUNIKACJA I WIDOCZNOŚĆ

Poznaj zasady promowania projektu oraz strategia komunikacji

REALIZOWANE PROJEKTY W PERSPEKTYWIE 2021-2027

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2024

REALIZOWANE PROJEKTY W PERSPEKTYWIE 2014-2021

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Projekt realizowany w porozumieniu z WFOŚiGW w Poznaniu polegający na organizacji warsztatów, konkursów i zajęć edukacyjnych w celu upowszechnienia wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

PE4TRANS | INTERREG EUROPE

PE4Trans projekt polegający na poprawie polityki transportu publicznego poprzez włączanie obywateli w proces projektowania i wdrażania strategii i planów zrównoważonego transportu w celu zmiany nawyków i procedur związanych z mobilnością ludzi, uwzględniając odkrycia nauk behawioralnych.

PLATFORMA E-USŁUG SYSTEMU RZIIP AKO

Platforma RZIIP AKO umożliwia załatwienie sprawy w wybranym urzędzie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej bez wychodzenia z domu.

POIS - OPRACOWANIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
Projekt: POIS.06.01.00-00-0073/22

SUMP - PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Sustainable Urban Mobility Plan jest kompleksowym dokumentem rangi strategicznej, narzędziem ułatwiającym planowanie, uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania miasta i perspektywę długookresową.

URBACT III

Program URBACT III zamierza utworzyć 23 nowe Sieci Planowania Działań, które mają pomóc miastom w Europie w znalezieniu rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich.

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

„Program poprawy bezpieczeństwa – funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk katastrofalnych oraz awarii na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

SPOŁECZNE

DLA SENIORÓW

Polityka senioralna, Projekt - Senior w Internecie, Projekt - Cyfrowy senior,

 
PROGRAM METABOLICZNY DLA MIESZKAŃCÓW AKO

“W zdrowym ciele zdrowy duch" – program metaboliczny dla mieszkańców AKO

 
PROSTO I KROPKA

Chcemy pisać prosto w urzędach

 
PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ,

Program wykrywania zakażeń hbv I hcv oraz szczepień przeciwko wzw typu "B”

 
ŻÓŁTA KROPLA

Program edukacji zdrowotnej, wykrywania HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 

 

POROZUMIENIA

Logo Uniwersytetu Kaliskiego - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo Uniejowa - Uzdrowiska Termalnego - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo Funduszu Rozwoju Wałbrzyskiego - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego z którym zawarto porozumienie

Aktualności

Nowy termin rajdu 8 czerwca 2024 roku godzina 11:00

Nowy termin rajdu 8 czerwca godzina 11:00 – Główny Rynek

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, trasa łącznie wynosi ok.15km, jest dostosowana dla najmłodszych uczestników, prowadzi głównie ścieżkami rowerowymi...

Rajd przelozony 213x300 - Rajd został przełożony, kolejny termin zostanie podany w najbliższym czasie

Rajd został przełożony, kolejny termin zostanie podany w najbliższym czasie

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo naszych uczestników oraz wydany komunikat RCB dla Kalisza od 2 do 3 czerwca 2024 roku, zmuszeni byliśmy przełożyć...

sako UE miasteczko Europa a32mm DRUK 213x300 - Zapraszamy na udział w rajdzie rowerowym 2 czerwca o godzinie 15:30 w Kaliszu Główny Rynek 20

Zapraszamy na udział w rajdzie rowerowym 2 czerwca o godzinie 15:30 w Kaliszu Główny Rynek 20

Weź udział i zapisz się bezpłatnie na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/10835/strona.html I. Cel Rajdu: Zachęcanie do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r. Promocja Funduszy...

Wyniki konkursu plastycznego - jesteś europejczykiem

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Jestem Europejczykiem”

Informujemy, że powołana przez Organizatora Komisja dokonała oceny prac plastycznych zgłoszonych do konkursu „Jestem Europejczykiem”. Na konkurs wpłynęło ogółem 240 prac, w tym 16...

Plakat konkurs plastyczny jestem europejczykiem

Informacja o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyników konkursu plastycznego pn. „Jestem Europejczykiem”

Uprzejmie informujemy, że przedłużeniu ulega termin ogłoszenia wyników konkursu plastycznego pn. „Jestem Europejczykiem”. Z uwagi na wpływ bardzo dużej liczby prac konkursowych, wyniki...

mapy scienne 291x300 - Zapytanie ofertowe na wydruk map

Zapytanie ofertowe na wydruk map

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na „Wydruk map dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”. Ofertę należy złożyć w terminie 16...

drukarnia 1 300x200 - Zapytanie ofertowe na wydruk i oprawę dwóch dokumentów strategicznych

Zapytanie ofertowe na wydruk i oprawę dwóch dokumentów strategicznych

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na „Wydruk i oprawę dwóch dokumentów strategicznych dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”. Ofertę należy...

Konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej 2024 rozstrzygnięty!

Konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej rozstrzygnięty!

50 uczniów z 10 szkół ponadpodstawowych z terenów AKO w dniu 23 kwietnia 2024 r. sprawdzało swoją wiedzę z zakresu UE. Honorowy patronat nad Konkursem objęli:...

III Posiedzenie Zespołu roboczego ds. Strategii - 2024-04-22

III Posiedzenie Zespołu roboczego ds. Strategii

W poniedziałek 22 kwietnia 2024 roku odbyło się III Posiedzenie Zespołu roboczego ds. Strategii. Na posiedzeniu przyjęto uchwałę w sprawie zmiany listy projektów do “Strategii...

Informacja o wydłużeniu terminu zgłoszeń na konkurs wiedzy o UE

Informacja o wydłużeniu terminu zgłoszeń na konkurs wiedzy o UE

Informujemy o wydłużeniu terminu zgłoszeń na konkurs wiedzy o UE dla szkół ponadpodstawowych z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 17 kwietnia 2024 r. na 19 kwietnia 2024 r. (piątek)....

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content