Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Metadane:
Data wytworzenia: 16-02-2016
Data wprowadzenia: 16-02-2016
Okres publikacji na stronie od: 17 lutego 2016 do 3 March 2016