Informacja:

Od kandynatów, składających swoje aplikacje na ogłoszone konkursy dotyczące naboru na wolne stanowiska, nie wymagamy zdjęć.

 

Lista wyników naborów na wolne stanowiska w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ZIT ds. administracji, kontroli i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej  oraz innych dokumentów w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrany został Pan Paweł Kaleta, zam. Chełmce.   Oceń przydatność artykułu

Nabór na stanowisko Specjalisty ZIT ds. administracji, kontroli i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej oraz innych dokumentów w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ogłoszony w dniu 01 grudnia 2016 r. zostaje unieważniony z przyczyn organizacyjnych. Oceń przydatność artykułu

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ZIT ds. administracji, kontroli i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej oraz innych dokumentów w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz Oceń przydatność artykułu

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Specjalisty ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji Strategii ZIT wybrana została Pani Ewelina Dudek, zam. w Kaliszu. Oceń przydatność artykułu

Nabór na stanowisko Specjalisty ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji Strategii ZIT, ogłoszony w dniu 29 września 2016r. zostaje unieważniony z uwagi na rezygnację wybranego kandydata z zatrudnienia w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Oceń przydatność artykułu

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Specjalisty ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji Strategii ZIT wybrany został Pan Piotr Korzepski, zam. w Kaliszu. Oceń przydatność artykułu

Nabór na stanowisko Specjalisty ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji Strategii ZIT został nierozstrzygnięty, przyczyną było niespełnienie wymagań formalnych przez kandydata. Oceń przydatność artykułu

czwartek, 24 Marzec 2016Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ZIT ds. administracji, kontroli i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej oraz innych dokumentów w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul.Częstochowska 25.

wtorek, 2 Luty 2016Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ZIT ds. informacji, promocji i szkoleń w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

wtorek, 2 Luty 2016Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ZIT ds. obsługi informatycznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Oceń przydatność artykułu