Informacja:

Od kandynatów, składających swoje aplikacje na ogłoszone konkursy dotyczące naboru na wolne stanowiska, nie wymagamy zdjęć.

 

Lista aktywnych naborów na wolne stanowiska w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska:

Lista archiwalnych naborów na wolne stanowiska w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska: