Gmina Lisków

herb liskow 131x150 - Gmina Lisków

Gmina Lisków położona jest w północno-wschodniej części powiatu kaliskiego, w odległości ok. 30 km od najstarszego miasta w Polsce – Kalisza. Gminę zamieszkuje 5329 osób w 20 wsiach sołeckich. Pod względem geograficznym Gmina Lisków leży na nizinie środkowo – warciańskiej, w południowo – wschodniej części niziny wielkopolskiej, w dorzeczu rzeki Prosny. Na terenie gminy znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego, które występują w rejonie miejscowości Małgów – Swoboda oraz w rejonie granicy z gminą Goszczanów. W wizerunku regionu Liskowa należy podkreślić walory przestrzeni czystej ekologicznie, bezpiecznej i przyjaznej ludziom. Powierzchnia ogólna gminy Lisków wynosi 7.793 ha, w tym: grunty orne – 5.445 ha, użytki zielone – 1.377 ha, lasy i grunty leśne – 797 ha, pozostałe grunty – 476 ha. W większości indywidualnych gospodarstw rolnych uprawia się zboża, mieszanki zbożowe, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny motylkowe i oleiste oraz kukurydzę, a także prowadzi hodowlę bydła, najczęściej mlecznego.

Najstarszy zapis stwierdzający istnienie Liskowa pochodzi z 1293 r., jednak burzliwy rozwój gminy rozpoczyna się dopiero w 1900 r. wraz z przybyciem do Liskowa księdza Wacława Blizińskiego, późniejszego posła na Sejm, Senatora, Dyrektora Departamentu Opieki Społecznej.

Na terenie Gminy Lisków znajduje się wiele interesujących zabytków, stanowiących świadectwo bogatej historii regionu. Najważniejsze z nich to: neogotycki kościół p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie z 1899 r. oraz podległy mu cmentarz parafialny, drewniany kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie z 1754 r. wraz z dzwonnicą (1751 r.) Historyczne ( a wówczas nowatorskie ) są też budynki będące spuścizną działalności Ks. W. Blizińskiego w Liskowie. Są to obecne budynki m.in.: banku, gimnazjum, Domu Dziecka, plebanii, przedszkola, szkoły podstawowej, mleczarni, urzędu gminy. A pamiątką po tym niezwykłym człowieku jest jego pomnik znajdujący się na placu przed kościołem oraz okolicznościowy głaz z tablicą, na której umieszczono nazwiska “Twórców Liskowa”.

Do obecnie priorytetowych działań Gminy należy zaliczyć realizację zadań mających na celu poprawę infrastruktury technicznej czyli modernizacje i przebudowy dróg czy chodników oraz inwestycje w ochronę środowiska naturalnego. W ciągu ostatnich 12 lat na terenie całej gminy wybudowano, przebudowano i zmodernizowano 73,92 km dróg, z czego drogi gminne to 55,10 km. Przebudowa i budowa nowych dróg to zasługa władz gminnych, ale także umiejętnej współpracy z samorządem powiatowym, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Wojewodą Wielkopolskim oraz innymi gminami naszego powiatu. Były to zarówno działania finansowe – pozyskiwaliśmy duże środki zewnętrzne, a także działania organizatorskie – to wspólne inwestycje ze Starostwem Powiatowym, w tym projektowanie czy przekazywanie wzajemne pewnych odcinków dróg. W Liskowie od wielu lat funkcjonuje oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Również w ostatnich kilku latach udało się zmodernizować i unowocześnić Stacje Uzdatniania Wody w Strzałkowie i w Liskowie, przeprowadzono szereg modernizacji sieci wodociągowej. W 2010 r. pozyskano pieniądze z Unii Europejskiej na największą inwestycję ekologiczną w gminie – na budowę 444 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Żychowie. Podejmowane były także działania na rzecz remontu i modernizacji sieci energetycznych.

To w Liskowie mieści się jedyny w powiecie kaliskim Dom Dziecka. Z kolei w odpowiedzi na potrzeby osób starszych i chorych, powstał pierwszy w powiecie Dom Pomocy Społecznej, a od 2004 r. funkcjonuje pierwszy w Wielkopolsce i 13-ty w kraju, Zakład Aktywności Zawodowej w Swobodzie. W 2005 r. został oddany do użytku Środowiskowy Dom Samopomocy – kolejna placówka, gdzie osoby niepełnosprawne mają zapewnioną fachową opiekę i specjalistyczną rehabilitację. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, z inicjatywy mieszkańców, powstało Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, które prowadzi Zakład Rehabilitacji w Liskowie. Ponadto mieszkańcy Gminy Lisków mają zapewniony dostęp do zmodernizowanego Gminnego Ośrodka Zdrowia, prywatnych gabinetów dentystycznych, dwóch aptek oraz podstacji pogotowia ratunkowego. Bezpieczeństwo publiczne gwarantuje mieszkańcom powrót, po wieloletnich staraniach władz gminy, Posterunku Policji do Liskowa.

Zrównoważony rozwój w warstwie społecznej umożliwiają wyremontowane oraz zmodernizowane pod względem energetycznym świetlice wiejskie – miejsca integracji lokalne społeczeństwa – oraz szkoły i inne budynki użyteczności publicznej. Często inwestycje te realizowane były w partnerstwie z Powiatem Kaliskim i innymi gminami.

Na terenie Gminy Lisków funkcjonują cztery szkoły podstawowe znajdujące się w Ciepielewie, Liskowie, Strzałkowie i Zakrzynie oraz Gimnazjum w Liskowie. Przy każdej ze szkół powstały boiska sportowe oraz place zabaw. W Liskowie funkcjonuje również Zespół Szkół Nr 1 – szkoła ponadgimnazjalna, którą prowadzi Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Dzięki temu uczniowie mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej, między innymi: w zakresie budownictwa, mechanizacji rolnictwa, gastronomii, ekonomii, informatyki, służb mundurowych oraz przygotowania do pracy w jednostkach zarządzania kryzysowego. Przy Zespole Szkół działa Regionalne Centrum Informacyjno-Doradcze Odnawialnych Źródeł Energii, z którego korzystają nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy gminy i powiatu.

W Liskowie działa bardzo prężnie Gminny Ośrodek Kultury, mający na celu rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb, zainteresowań i aspiracji kulturowych mieszkańców Gminy Lisków, skupiający wokół siebie wiele stowarzyszeń i organizacji jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, koła gospodyń wiejskich czy lokalne stowarzyszenia mieszkańców. Wybudowanie Hali widowiskowo-sportowej oraz kompleksu Moje boisko – ORLIK 2012 w Liskowie stworzyło nowe możliwości związane z organizacją wszelkiego rodzaju przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych.

 

Strona www: http://www.liskow.pl

 

Galeria zdjęć:

Visits: 319

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content