• Data publikacji: 10 lutego 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Z dniem 1 marca 2017 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ustala, że szkolenie „Pomoc publiczna” jest włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanego wyżej szkolenia.

W związku z tym, od  31 marca 2017 r.  do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach WRPO 2014+.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane: