Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ZIT ds. administracji, kontroli i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej  oraz innych dokumentów w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz

Metadane:
Data wytworzenia: 24-02-2016
Data publikacji: 24-02-2016
Okres publikacji na stronie od: 24 lutego 2016 do 4 March 2016