Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ZIT ds. administracji, kontroli i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej
oraz innych dokumentów 
w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz

Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 1 grudnia 2016 do 12 December 2016

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Nabór stanowisko AKIW 2016-12-01 635 KB
2 pdf Kwestionariusz osobowy 181 KB
3 doc Kwestionariusz osobowy 31 KB