Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 24 lipca  2017 roku zatwierdziła  listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego rekomendowanych do dofinansowania w wyniki oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/17.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 doc Uchwała Nr TO_13_2017 16 KB
2 pdf LISTA_PODZESPÓŁ_KOP_8_3_5_2017 361 KB
3 doc LISTA_PODZESÓŁ_KOP_8_3_5_2017 2 MB
4 pdf LISTA_RANKINGOWA_8_3_5 450 KB
5 doc LISTA_RANKINGOWA_8_3_5 2 MB