Poniżej w załącznikach publikujemy listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów EFRR rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT

Oceń przydatność artykułu
Metadane: