Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 11 kwietnia 2017 roku zatwierdziła  listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniki oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs  nr RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17.

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Uchwała Nr TO_6_2017 352 KB
2 doc Uchwała Nr TO_6_2017 15 KB
3 pdf Lista rankingowa 3.3.4 567 KB
4 doc Lista rankingowa 3.3.4 2 MB
5 pdf Skład KOP w konkursie 3.3.4 358 KB
6 doc Skład KOP w konkursie 3.3.4 2 MB