Lista rankingowa do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w konkursie RPWP.04.04.04-IZ-00-30-001/1

Informujemy, iż Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 16  stycznia 2017 roku przyjęła Uchwałę  NR TO/1/2017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego  w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.04.04.04-IZ-00-30-001/16

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Lista rankingowa w konkursie 4.4.4 568 KB
2 doc Uchwała Nr TO_1_2017_RAKO z dnia 16012017 31 KB
3 pdf KOP IP 4.4.4 354 KB
4 doc KOP IP 4.4.4 2 MB