Niniejsze Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla:

  1. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ,
  2. Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy wdrożeniowej,
  3. Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z art. 30a ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

 

Aktualne

    1. Wersja obowiązująca od 24.08.2017

Archiwalne

    1. Wersja obowiązująca od 13.10.2016 do 23.08.2017
    2. Wersja obowiązująca od 10.04.2015 do 13.10.2016
Oceń przydatność artykułu