W dniu 14 kwietnia br., przedstawiciele miast i gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej- koordynatorzy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dyskutowali nad planem dalszej współpracy w zakresie realizacji Strategii ZIT AKO.
Zaawansowany tryb działań w ramach Strategii oraz zbliżające się terminy ogłoszenia pierwszych konkursów spowodowały ożywioną dyskusję uczestników na temat realizacji projektów, m.in. w dziedzinie termomodernizacji.
Gościem spotkania był p. Krzysztof Gonczarski – przedstawiciel grupy inwestorów, który przedstawił założenia efektywności energetycznej dla Polski.
Uzupełnieniem dyskusji była prezentacja p. Joanny Droszcz z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu nt. możliwości pozyskania dodatkowych środków w ramach WRPO 2014+.

Spotkanie koordynatorów Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Zdj. Spotkanie koordynatorów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Spotkanie koordynatorów Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Zdj. Spotkanie koordynatorów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Spotkanie koordynatorów Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Zdj. Spotkanie koordynatorów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: