Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o §29 Statutu Stowarzyszenia, uchwały Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, uchwały Zarządu, procedury wewnętrzne oraz inne, przewidziane w tym zakresie prawem przepisy.

Biuro realizuje cele i zadania władz statutowych Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Pracę i organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Biura określa Regulamin Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Biurem kieruje i zarządza Dyrektor Biura.

Dyrektor Biura:
Ewa Milewska
biuro@sako-info.pl lub emilewska@sako-info.pl

Pracownicy Biura:
1. Agata Piotrowska – Księgowa – finansowy@sako-info.pl

2. Paweł Kaleta – Specjalista ZIT ds. administracyjno-organizacyjnych – biuro@sako-info.pl, pkaleta@sako-info.pl

3. Ewa Zeizafoun – Specjalista ZIT ds. realizacji Pomocy Technicznej i zamówień – ezeizafoun@sako-info.pl

4. Karolina Kucner – Specjalista ZIT ds. informacji, promocji i szkoleń – kkucner@sako-info.pl

5. Marta Wawrzyniak – Specjalista ZIT ds. koordynacji procesu oceny wniosków – mwawrzyniak@sako-info.pl

6. Ewa Woźniak – Specjalista ZIT ds. Strategii ZIT i doradztwa dla Wnioskodawców – ewozniak@sako-info.pl

7. Maciej Matecki – Specjalista ZIT ds. obsługi informatycznej – admin@sako-info.pl

 

Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia

 

 

 

Oceń przydatność artykułu