• Data publikacji: 15 lutego 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


15 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 (Sala Prasowa nr 323, III.p.) Marszałek Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO) podpisze pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO). Beneficjentami wsparcia są Miasto Kalisz i Powiat Kaliski, które reprezentować będą Prezydent Grzegorz Sapiński oraz Starosta Krzysztof Nosal.

Podpisywane umowy dotyczą Poddziałania 8.3.5 WRPO „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla rozwoju AKO – tryb konkursowy” oraz Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”. Miasto Kalisz podpisze także umowę o dofinansowanie projektu związanego z tzw. niską emisją w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

Łączna kwota projektów wynosi prawie 35 mln 200 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeszło 1 mln 800 tys. zł i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) ponad 23 mln 500 tys. zł.

Głównym celem projektów jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych wysokospecjalistycznych pracowni w szkołach i placówkach edukacyjnych, doskonalenie kompetencji nauczycieli czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych.

Projekt Miasta Kalisz związany z tzw. niską emisją.pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” obejmuje szereg działań, które przyczynią się do integracji transportu indywidualnego z transportem publicznym oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy jakości powietrza.

W ramach pierwszego konkursu dotyczącego inwestowania w rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę ponad 10 mln zł.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego konkursu dotyczącego tzw. niskiej emisji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę ponad 160 milionów zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: