• Data publikacji: 4 lipca 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Z dniem 1 lipca 2017 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ustala, że szkolenie specjalistyczne EFS „Adaptacyjność – Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020” jest włączone do programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+. Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest ono obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

W związku z tym, od 1 października 2017 r. do składów KOP, które oceniają  projekty z ww. zakresu będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację powyższego specjalistycznego programu szkoleniowego.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: