• Data publikacji: 24 lutego 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa przygotowała aplikację służącą analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS.

Aplikacja ta ma służyć do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do projektu w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Narzędzie umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników.

Korzystając z aplikacji należy mieć na uwadze, że zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia formy wsparcia w projekcie. W przypadku wskaźników produktu dotyczących form wsparcia w postaci szkoleń oraz usług rozwojowych beneficjent powinien zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie któryś z uczestników otrzymał wskazane formy wsparcia kilkukrotnie. Wówczas taka osoba powinna zostać wykazana we wskaźnikach odnoszących się do tych form wsparcia raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia otrzymanych w projekcie. Wskazany problem może potencjalnie wystąpić również przy formach takich jak: program typu outplacement, program zdrowotny, wyposażenie w sprzęt TIK, doposażenie/ wyposażenie (inne niż TIK).

Plik o nazwie ADU_EFS_2.0 jest dostępny w zakładce: Realizuję projekt/Rozliczaj projekt, w sekcji: Pliki do pobrania/EFS.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: