Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że wszystkie spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: