Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ZIT ds. obsługi informatycznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrany został
Pan Maciej Matecki, zam. Niedźwiady.

 

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat został wybrany ze względu na posiadaną wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka oraz bardzo dobrą znajomość przepisów prawnych i zagadnień realizowanych na stanowisku pracy.

 

Ewa Milewska
Dyrektor Biura

Metadane:
Data wytworzenia: 02-02-2016
Data wprowadzenia: 02-02-2016
Okres publikacji na stronie od: 2 lutego 2016 do 11 October 2016