WRPO
1.1

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze naukiNabór na stanowisko Specjalisty ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji Strategii ZIT został nierozstrzygnięty, przyczyną było niespełnienie wymagań formalnych przez kandydata.

Metadane: