• Data publikacji: 16 lutego 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


 

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń , warsztatów, spotkań, seminariów i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń, warsztatów, spotkań, seminariów i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, złożyła firma:

 

Gabriel Witkowski s.c.
ul.Sudecka 1, 62-800 Kalisz

 

 

Metadane:
Data wytworzenia: 16-02-2016
Data wprowadzenia: 16-02-2016