Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż firma:

SzkoleniaMi.pl Sp z o.o.
Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz

złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia Usługa realizowana będzie ze środków własnych Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: